Predmet Predavanja Ispitna pitanja Kolokvijumi Vežbe Obaveštenja
  meni1

Контакт информације


Факултет за физичку хемију

Катедра за радиохемију и нуклеарну хемију

Кабинет 273

локал 696


e-mail:

marko@ffh.bg.ac.rs

pitanja@radiohemija.ffh.bg.ac.rsТермини за консулатације са наставником:

уторак 12-13 часова

среда 12-13 часова


!e-mail адреса pitanja@radiohemija.ffh.bg.ac.rs  је активна само у току јесењег семестра. Ван тог периода  на поруке неће бити одговарано!


gr

u
Copyright: MDak-LAANI team. Page last updated 28. 05. 2019.