PredmetPredavanjaIspitna pitanjaKolokvijumiVežbeObaveštenja
  meni1

Програм мастер студија на смеру Радиохемија
Предмет
Статус
Наставници
Материјал
Радијациона хемија
и физика
полуобавезни
др Марко Даковић
др Милош Мојовић
програм
предмета

Биосистеми и зрачења
изборни
др Марко Даковић материјал
Нуклеарна спектрометрија
изборни
др Марко Даковић материјал


Предмет
Настава
Предавања
Испит
Радијациона хемија
и физика
предавања
вежбе
преузми
2019/2020
усмено/
сем.рад
Биосистеми и зрачења
предавања
вежбе
преузми
2019/2020
усмено/
сем.рад
Нуклеарна спектрометрија предавања
вежбе
преузми
2019/2020
усмено/
сем.радИзборни предмети са смера Биофизичка хемија и динамика нелинеарних процеса

Физичка хемија у биологији и медицини 2020

предавања

1. Предавање

2. Предавање

3. Предавање  (Skype)
(Снимак одржаног предавања можете наћи и на Skype-у. Приступни код сте већ добили електронском поштом)

4. Предавање (Skype)

5. Предавaње (Skype)

6. Предавање (видео)
gr

uCopyright: MDak-LAANI team. Page last updated 28. 05. 2019.