PredmetPredavanjaIspitna pitanjaKolokvijumiVežbeObaveštenja
  meni1

Предавања у pdf формату

I предавање: Кратка историја радиохемије

II предавање: Изотопи, изотопски ефекти, сепаарација изотопа

III предавање: Радиоактивни распади, карактеристике и кинетика

IV предавање: Пролаз зрачења кроз материју

V предавање: Детекција и спектрометрија радиоактивног зрачења

 VI предавање: Дозиметрија радиоактивног зрачења

 VII предавање: Модели атомског језгра

 VIII предавање: Модели радиоактвних распада. Нуклеарне реакције 1

 IX предавање: Нуклеарне реакције 2  

 X предавање: Фисија и фузија

 XI предавање: Нуклеарна ланчана реакција. Реактори      видео 1  видео2

 XII предавање: Врсте реактора

 XIII предавање: Нуклеарни горивни циклус

 XIV предавање: Нуклеосинтеза


 XV предавање: Космичко зрачење
 
 XVI предавање: Трансурански елементи

 XVII предавање: Елементарне честице и стандардни модел

 XVIII предавање: Акцелератори честица                             видео

 XIX Радиохемијске процедуре

 XX Производња и примене радиоизотопа

 XXI Хемија врућих атома  Copyright: MDak-LAANI team. Page last updated 28. 05. 2019.