PredmetPredavanjaIspitna pitanjaKolokvijumiVežbeObaveštenja
  meni1


Радиохемија и нуклеарна хемија

III година

"Радиохемија је наука која проучава природу и својства радиоактивних
елемената и производа њиховог распада" (Soddy 1911.)


Број часова активне
наставе
Предавања
Вежбе
8
4
4

2+2Предметни наставник

др Марко Даковић, ванредни професор


Сарадник у настави

Ђорђе Цвјетиновић


Технички сарадник

Марко БрашњевићCopyright: Mdak-LAANI team. Page last updated 28.05.2019.