Predmet Predavanja Ispitna pitanja Kolokvijumi Vežbe Obaveštenja
  meni1

Добродошли на страницу посвећену предмету
РАДИОХЕМИЈА И НУКЛЕАРНА ХЕМИЈА

radiohemija
gr
!У одељку литетература додата је скрипта која садржи поглавља о структури и особинама језгра,, моделима језгра и моделима радиоактивних распада!
uCopyright: MDak-LAANI team. Page last updated 10. 08. 2020.


,